Finansowanie

RATY

Szkolenia i kosmetyki na dogodne Raty!

Dzięki współpracy z naszym Partnerem Fingo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stwarzamy możliwość finansowania naszych szkoleń oraz kosmetyków. Pozwala to elastyczniej dysponować budżetem, co ułatwia planowanie rozwoju zawodowego.

W ramach dostępnych możliwości wysokość raty jak i harmonogram spłaty dostosujemy do Twoich potrzeb.

Szkolenia na raty – podstawowe informacje*
Dla kogo dedykowana jest pożyczka?
  1. dla osób fizycznych (klientów indywidualnych)
  2. dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Jaki jest cel pożyczki? Finansowanie wybranego szkolenia z oferty SugarBabe Studio&School oraz zakup kosmetyków dokonany w ramach tego szkolenia.
Jaka jest maksymalna kwota, o którą mogę się ubiegać? Do 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
Jaka jest maksymalna ilość rat? Do 12 rat, płatnych miesięcznie.
Czy jest możliwość odroczenia spłaty pożyczki? Tak, w ramach indywidualnych decyzji podejmowanych dla poszczególnych wnioskodawców.

* W celu uzyskania wszystkich, niezbędnych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z SugarBabe Studio&School. Telefon kontaktowy: +48 607 623 260, mail: hubert.pawlak@pandhys.com.pl lub depilacja.pandhys@gmail.com

DOFINANSOWANIE

Szkolenia bezpłatne

dla osób posiadających status bezrobotnych, poszukujących pracy lub dla osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowanych rozwojem zawodowym

SugarBabe Studio&School organizuje szkolenia, które są dofinansowywane przez Urzędy Pracy z terenu całej Polski dla osób zarejestrowanych jako:

  1. osoby bezrobotne,
  2. osoby poszukujące pracy oraz
  3. dla osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i więcej, które są zainteresowane rozwojem zawodowym.

Osoby, o których mowa powyżej zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą uzyskać pełne dofinansowanie do kursów oraz szkoleń. Nie ma znaczenia w jakim Urzędzie będziesz zarejestrowana/y, współpracujemy z Urzędami z całej Polski.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z SugarBabe Studio&School z/s w Warszawie, telefon: +48 607 623 260, mail: hubert.pawlak@pandhys.com.pl lub depilacja.pandhys@gmail.com. Ustalimy dogodny termin szkolenia i udzielimy niezbędnej pomocy.

Sposób postępowania w celu uzyskania dofinansowania z Urzędu Pracy:

  1. Udaj się do właściwego miejscowo Urzędu Pracy. W Centrum Aktywizacji Zawodowej uzyskasz niezbędne informacje, w tym porady jakie dokumenty będziesz musiała/ł przygotować.
  2. W Urzędzie Pracy osobę, która zajmuje się szkoleniami należy poinformować jaki kurs chcesz odbyć w SugarBabe Studio&School oraz podać nasz numer z RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych). Ten numer to: 2.14/00412/2022.
  3. W Twoim Urzędzie Pracy otrzymasz komplet wymaganych dokumentów. Możesz znaleźć je również na stronie internetowej Urzędu. Po poprawnym wypełnieniu dokumentów, złóż je w Urzędzie.
  4. W przeciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku o skierowanie na szkolenie, Urząd Pracy poinformuje Cię o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku. Po pozytywnej ocenie otrzymasz skierowanie na kurs/szkolenie.